Chuyên gia tại Sản xuất và Chế biến Kính Ô tô

Khách hàng chính

Khách hàng chính

AGC
FUYAO-GROUP
TM-GLASS
images
LIHU-GROUP
PGW-FUZUAN-MAJOR-CLIENTS
NSG
Saint-Gobain-Logo-2048x1280
TAIWANGLASS
VITRO-FUZUAN-MAJOR-CLIENTS
SHANGHAI-YAOHUA-PILKINGTON-GLASS-AUTO-GLASS
WYP-AUTOMOTIVE
TAIWAN-GLASS
SFG-AUTOGLASS