Chuyên gia tại Sản xuất và Chế biến Kính Ô tô

Dụng cụ

Dụng cụ

Khuôn, đồ gá và các dụng cụ khác để sản xuất kính ô tô

Thiết kế ban đầu và sản xuất khuôn mẫu, v.v. để sản xuất kính ô tô